WĘDRÓWKI PO PRZYRODZIE MORAWSKIEGO KRASU

Witamy państwa w Regionie Blanenskim ...
... na obszarze Morawskiego Krasu, w regionie bogatym i gościnnym, leżącym w samym sercu Moraw Południowych, kochanym przez własnych mieszkańców, podziwianym przez gości przyjezdnych, opiewanym przez poetów ...
 

Region Blanenski i Morawski Kras z „odstępem“

  Region Blanenski i Morawski Kras znajdują się między Wyżyną Drahanską i Czeskomorawską, na północ od morawskiej metropolii Brna. Najwyższym miejscem Morawskiego Krasu jest Skała Heliša (613 m), następnym ważnym szczytem jest góra Podvrší (590 m) w Veselicy, szczycąca się nowoczesną wieżą widokową, która po pokonaniu 168 schodów otworzy przed Państwem zachwycające widoki na przyrodę krasowego rejonu.

 

Dla wodniaków i „wodników“

  Na prezentowanym Państwu obszarze znajduje się malownicza dolina rzeki Svitavy, która w lecie staje się celem licznych wodniaków. Właściwy obszar Morawskiego Krasu jest odwadniany przez podziemną rzeczkę Punkvę. Ośrodkiem rekreacyjnym i sportów wodnych są Jedovnice, szczególnie okolice stawu Olšovce (zob. rys.). Wygodne zaplecze dla relaksacji bezpośrednio w Blansku oferuje Państwu rejon rekreacyjny Palava ze sztucznym zbiornikiem wodnym. Państwo możecie odpoczywać także nad innymi naturalnymi i sztucznymi zbiornikami wodnymi zbudowanymi w naszym regionie.
 
 

Tajemnice Lesnického slavína
(obszaru leśnego poświęconego zasłużonym osobistościom)

  W regionie Blanenskim możecie Państwo znaleźć też niezwykły park przyrodniczy z bogatą kolekcją cennych zagranicznych roślin drzewiastych - dendrologiczne arboretum w Křtinach. Obszar leśny nie jest przeznaczony tylko dla specjalistów, ale wytwarza także piękne zaplecze rekreacyjne oddziaływujące na odczucia estetyczne. W areale znajduje się wiele płyt i pomników pamięci poświęconych ku czci zasłużonych leśników i artystów opiewających piękno przyrody.


 

Klejnoty podziemi i „powierzchni” Krasu

  Wymawiając nazwę „Morawski Kras“ większości z nas na myśli pojawią się unikatowe jaskinie krasowe. W rzeczywistości chodzi o rozległy kompleks niezwykłych zjawisk przyrodniczych, rozciągających się na powierzchni 92 km2. Obszar można rozdzielić na trzy części: część północną - odwadnianą przez rzekę Punkvę; środkową - w dorzeczu Křtinskiego potoku; i południową - leżącą w dorzeczu Říčky. Z ogólnej liczby 1100 odkrytych jaskiń dla publiczności są udostępnione tylko cztery, znajdujące się w północnej części Krasu (Punkevní, Kateřinská, Balcarka a Sloupsko-šošůvské). Wszystkie pozostałe są przed publicznością utajone. Wejście do nich jest zabronione nie tylko z powodu ochrony cennych form zjawisk krasowych przed niezdyscyplinowanymi turystami, ale przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo. Osobom ciekawszym i kochającym przygody polecamy jednak zwiedzić kilka suchych jaskiń, w większości dobrze oświetlonych światłem dziennym, które mogą je sobie obejrzeć bez ryzyka - np. Pekárnu, Kostelík, Jáchymku, Kůlničku, Kolíbky v Rudici (zob. rys.) itd.
 
Jaskinie Punkevní
  Wchodzą w skład najdłuższego systemu jaskiniowego w Republice Czeskiej, Jaskini Amatorskiej. Podczas jej zwiedzania znajdziecie się Państwo na samym dnie przepaści Macocha, głębokiej 138,7 metrów. Wcześniej po drodze Państwo zwiedzicie kilka potężnych sal bogato zdobionych krasowymi naciekami krystalicznymi. Do najciekawszych należy Sala im. Masaryka - najpiękniejsza grota Morawskiego Krasu. Zwiedzanie kończy się romantycznym spływem po podziemnej rzeczce Punkvie.
 
Jaskinia Kateřinská (Katarzynki)
  Posiada największą publiczności dostępną salę podziemną w Republice Czeskiej (długość 97 m, szerokość 44 m, wysokość 20 m) z unikatową dekoracją, którą tworzy grupa niezwykle cienkich, aż 4 m wysokich stalagmitów laskowych w tzw. Lasku bambusowym. O doskonałej akustyce Sali Głównej możecie się Państwo przekonać słuchając podczas zwiedzania prezentowanych utworów muzycznych. Kilka razy w roku odbywają się tu koncerty muzyczne i pieśni.
 
Jaskinia Balcarka
  Dwupiętrowy labirynt rozczłonkowanych korytarzy, połączonych z kominami i wysokimi salami, z bardzo bogatą, wielokształtną i kolorową dekoracją stalaktytową (zob. rys.). Naturalny portal wejściowy jest ważnym miejscem paleontologicznym i archeologicznym, w którym znaleziono liczne kości zwierząt ze starszego okresu czwartorzędowego, narzędzia krzemienne i kościane oraz palenisko ludzi ze starszej epoki kamiennej.
 
Jaskinie Sloupsko - šošůvské
  Rozległy kompleks korytarzy i sal w dwóch piętrach, połączonych potężnymi przepaściami podziemnymi, posiadającymi głębokość až 80 metrów. W Jaskini Eliški z wyjątkową dekoracją stalaktytową są organizowane z różnych okazji koncerty muzyki kameralnej. Jaskinie są także wykorzystywane przy leczeniu górnych dróg oddechowych - tzw. speleoterapia. Częścią składową tego systemu jaskiniowego jest też potężna pieczara Kůlna (Szopa), jedno z najsłynniejszych tutejszych i najlepiej spenetrowanych znalezisk archeologicznych.

  Na uwagę zasługują również typowe krasowe kaniony Pustý i Suchý žleb, Zapadlisko Bílé vody a szczególnie Jaskinia Amatorska, niedostępna dla publiczności. Niepowtarzalnych doznań przynosi zaś mrożące w żyłach krew spojrzenie w otchłań przepaści Macocha (z Mostku Górnego lub Dolnego). Dominantą części środkowej Morawskiego Krasu jest Zapadlisko Rudickie, gdzie pod ziemią znikają wody Potoku Jedovnickiego i z powrotem na powierzchnię wypływają aż po dwunastokilometrowej wędrówce tajemniczymi podziemiami przy Býčí skále (Skale Byka) w Josefovie, gzie znaleziono znany brązowy posążek byczka.

  Niezwykłe bogactwo i szeroka paleta zjawisk krasowych oraz cenna fauna i flora są przedmiotem ścisłej ochrony. Już w 1956 roku to największy i najlepiej rozwinięty obszar krasowy w Republice Czeskiej został uznany za chroniony obszar krajobrazowy. Najcenniejsze miejsca są dodatkowo chronione w 14 rezerwatach przyrody, w których występują liczne unikaty przyrody żywej i nieżywej, np. tylko na dnie przepaści Macocha występuje zarzyczka Matthiolego. Podziemia krasowe są zimowiskiem nietoperzy, typowych przedstawicieli fauny jaskiniowej.

  Interesy ochrony przyrody respektuje ekologiczny transport w Morawskim Krasie. Od Skalního mlýna (Młyna Skalnego) do Jaskiń Punkevnich i z powrotem Państwa przewiezie pociąg drogowy, niezapomnianych wrażeń dostarcza też jazda linowym wyciągiem kabinowym od Jaskiń Punkevnich do Mostku Górnego nad przepaścią Macocha.

Czynne Provoz Długość trasy Czas zwiedzania
Punkevní przez cały rok 1170 m 60 min
Kateřinská Únor - říjen 430 m 30 min
Balcarka Únor - říjen 600 m 45 min
Sloupsko-šošůvské Únor - říjen 890 m (trasa krótka) 60 min
  Únor - říjen 1670 m (trasa długa) 100 min

Rady praktyczne: ze względu na ogromną popularność jaskiń Morawskiego Krasu przepustowość zwiedzania jaskiń (szczególnie w okresie letnim) bywa zupełnie wyczerpana na wiele tygodni do przodu. Zalecamy więc wszystkim zainteresowanym zwiedzaniem Morawskiego Krasu (szczególnie Jaskiń Punkevnich), aby zarezerwowali sobie bilety wstępu minimalnie 14 dni wcześniej.

Rezerwację prowadzi Ústřední informační služba (Centrala Usług Informacyjnych) Skalní mlýn:
Tel. 516 413 575, fax 516 415 379, email uismk@cavemk.cz

Za poznawaniem do Krasu

Ścieżka nauczająca Macocha (6 km, 16 przystanków)
  Państwo wyruszycie ze Skalního mlýna (Młyna Skalnego) w kierunku do Kateřinské jeskyni (Jaskini Katarzynki). Niech Państwa nie zniechęcą ostre podejścia między Suchým a Pustým žlebem na szlaku zwanym Chobot. Ten zaprowadzi Państwa na Horní můstek (Mostek Górny) nad przepaścią Macocha. Aż się Państwo dostatecznie pokochacie spojrzeniami w otchłań przepaści, która się stała metą życiową wielu samobójców, następne kroki Państwa zaprowadzą na Koňský spád, gdzie możecie Państwo kochać się kolejnymi wspaniałymi widokami. Stąd Państwo zejdziecie do doliny Pustého žlebu, gdzie znajdziecie Państwo stację dolną kabinowego wyciągu linowego, wejście do Jaskiń Punkevních i przystanek końcowy łódek podziemnego spływu. Na koniec wyruszcie Państwo w kierunku kolorowego pociągu drogowego, który zawiezie Państwa z powrotem do Skalného mlýna.
 
Ścieżka nauczająca Josefov (10 km, 24 przystanków)
  Państwa „bajkowe“ wędrowanie rozpoczyna się na skrzyżowaniu U sedmi dubů (Pod siedmioma dębami) pod Adamovem. Na tym szlaku Państwo macie możliwość poznać romantykę Josefovského údolí (Doliny Josefovskiej), która jest znana m.in. także dzięki istnieniu podziemnych fabryk z okresu drugiej wojny światowej. Znajdziecie się Państwo przed Jaskinią Býčí skála (Skała Byka) i otworzy się przed Państwem widok np. na źródła Jedovnického potoka (Potoku Jedovnickiego).
 
Ścieżka nauczająca Říčky (3,5 km, 10 przystanków)
  Początek znajduje się poniżej miejscowości Ochoz przy zapleczu rekreacyjnym o pierwotnej nazwie Hádek. Droga prowadzi przez malowniczą dolinę wzdłuż potoku Říčky, obok Jaskini Ochozskiej do Jaskini Pekárna. Następnie czeka Państwa ostre podejście do Zapadliska Hostěnickiego i zalesioną doliną wrócicie się Państwo z powrotem do Hádka.

Ścieżka nauczająca Rudickié propadání (Zapadlisko Rudickie) i Jedovnicko (okolice Jedovnic) (9 km, 13 przystanków)
  Z rynku w Jedovnicach wyruszycie Państwo obok znanych stawów Olšovce i Budkovan. Zgodnie z biegiem Potoku Jedovnickiego dostaniecie się Państwo aż do fascynującego Zapadliska Rudickiego. Z Rudice wyruszycie Państwo z powrotem do Jedovnic.