ZABYTKI KULTURALNE I HISTORYCZNE

Witamy Państwa w Regionie Blanenskim ...
... w regionie obdarzonym bogatą historią i cennymi zabytkami architektonicznymi, uroczymi zamkami, romantycznymi ruinami grodów, kamiennymi wiatrakami, pełnymi tajemnic zabytkami technicznymi, szeroką gamą obiektów sakralnych, tradycjami rzemiosł artystycznych ...

Grody i ruiny grodów
Blansko
  Ruiny grodu gotyckiego z 13 wieku (nazwanego też Blansek – zob. rys.) leżące nad wapienny urwiskiem nad Pustým žlebem 5 km na północny wschód od Blanska – na przeciwległym zboczu w stosunku do wejścia do Jaskiń Punkevních. Gród zanikł w niespokojnych czasach pohusyckich prawdopodobnie w połowie w połowie 15 wieku.
Nový hrad (Nowy Gród)
  Ruiny rozległego grodu gotyckiego leżące 4 km na południe od Blanska. Rozległy areał tworzą małe resztki pierwotnego (tzw. Starego) grodu. W okresie wojny trzydziestoletniej gród został spalony i zburzony. Przeszedł on wieloma zmianami architektonicznymi, podczas których przywrócono mu pierwotny wygląd. Obecnie odbywają się tu akcje typu „otwartych drzwi“ z prezentacją starego uzbrojenia, historycznych zapasów szermierczych, właściwej danej epoce muzyki, rzemiosł itp..
Holštejn
  Ruiny grodu w Dolinie Holštejnskie leżące około 2,5 km od Sloupu. W pobliżu grodu znajduje się Jaskinia Hladomorna (Głodowa), w której znaleziono liczne kości ludzkie, wiele przedmiotów, resztek odzieży oraz broń średniowieczną.
Čertův hrádek
  Ruiny grodu gotyckiego z niewyjaśnioną historią leżące w katastrze Olomučan około 3 km na południe od centrum Blanska. Tajemniczy grodek osnuty wieloma legendami. Niedaleko grodu znajduje się przez mróz ukształtowana Výrova skála (Skała Puchacza).

Zamki
Blansko
  Uroczy zamek renesansowy, będący dominantą miasta Blanska (zob. rys.). Przebywało w nim wiele ważnych osobistości, jak np. lekarz i archeolog Jindřich Wankel oraz pisarz austriacki Ferdinand von Saar. Najważniejszą osobistością związaną z zamkiem blanenskim jest Karolina Meineke, małżonka przyszłego króla angielskiego Viléma IV., bohaterka dawnej historii nieszczęśliwej miłości. W parku zamkowym za starymi drzewami są rozmieszczone posągi z żeliwa artystycznego inspirowane przede wszystkim epoką antyczną i renesansu. Obecnie zamek jest siedzibą Muzeum Miejskiego, którego ekspozycje odzwierciedlają tradycje produkcji żelaza oraz produkcji żeliwa artystycznego w Blansku. Państwa zainteresują na pewno też historyczne wnętrza zamku oraz dokumentacja związana z historią badań Morawskiego Krasu.
Rájec nad Svitavą
  Najokazalszy obiekt wczesnego klasycyzmu na Morawach z wyjątkowymi elementami w stylu architektury francuskiej. Państwo możecie tu zobaczyć bogate zbiory przedmiotów z kryształu, porcelany chińskiej oraz miedziorytów. Bardzo cenna i bogata jest biblioteka empirowa licząca dziesiątki tysięcy tomów a także niezwykła galeria obrazów. Zamek Rájecki jest miejscem wielu międzynarodowych festiwalów muzycznych trzynastu miast Concentus Moraviae (czerwiec).

Świątynie i kościoły
Blansko
  Pierwotnie romański, obecnie kościół barokowy św. Marcina. Na uwagę Państwa zasługuje szczególnie droga krzyżowa z końca 19 wieku oraz kopia Ukrzyżowanego (pierwotnego dzieła artysty rzeźbiarza Myslbeka). Cennym zabytkiem sztuki ludwisarskiej jest historyczny dzwon w wieży kościoła, który jest jednym z najstarszych dzwonów na Morawach. Blisko kościoła (w miejscu pierwotnego cmentarza) umieszczono płytę pamiątkową przypominającą Karolinę Meineke. Osobliwością miasta Blanska jest drewniany kościółek pod wezwaniem św. Paraskivy z połowy 17 wieku (zob. rys.). Pierwotnie zbudowany w Nižním Selišti na Zakarpackiej Ukrainie. Tytularna ikona świętej oraz niektóre inne ikony z pierwotnego wyposażenia kościółka zostały zachowane jako dowód ukraińskiej sztuki ludowej. Kościółek prezentuje tzw. „łemkowski“ typ kościółków rusinskich z wpływami gotyki zachodnioeuropejskiej. Jest to najstarszy kościółek tego typu na całym obszarze Republiki Czeskiej.
Křtiny
  Mariacki kościół barokowy pod wezwaniem P. Maryi, często nazywany „perłą Moraw Południowych, został postawiony według projektu Jana Blažeje Santiniho. Kościół jest jego największą budową postawioną na planie greckiego krzyża. Znanym miejscem odpustowym kościół stał się dzięki cudownej figurce Madonny.
Sloup
  Późnogotycki kościół P. Maryi Siedmiobolesnej z 18 wieku według projektu i wykonania M. A. Canevala. Ołtarz z czarnego marmuru z gotycką rzeźbą Piety. Pod żeliwnymi nagrobkami tutejszego cmentarza odpoczywają przedstawiciele rodu szlacheckiego Salmów.
Jedovnice
  Pierwotnie wczesnobarokowy kościół św. Piotra i Pawła. Nowoczesna rekonstrukcja głównego ołtarza, wykonana według projektów wybitnych artystów J. Koblasy i M. Medka, jest wyjątkowa w całej Europie.
Adamov
  Nowogotycki kościół św. Barbary. We wewnątrz tej ceglanej budowy niezwykle wyróżnia się cenny tzw. Světelský Ołtarz (zob. rys.), pochodzący z kościoła opactwa cystersów w austriackiej miejscowości Světlé (Zwettl). To późnogotyckie dzieło rzeźbiarskie jest w pewnym sensie artystycznym unikatem.
Senetářov
  Nowoczesny kościół św. Józefa z 20 wieku według projektu L. Kolka. Swoim kształtem przypomina łódź jako obraz kościoła, który zbiera wierzących na drogach życia i prowadzi ich ku najwyższemu dobru – Bogu.

Wyprawa za wiatrakami i wytopem żelaza
Rudice – Větrný mlýn (wiatrak)
  Wiatrak typu holenderskiego (zob. rys.) jest przebudowany na stałą ekspozycję historii miejscowości, mineralogii, speleologii, produkcji żelaza, hutnictwa i górnictwa. W areale młyna jest dostępny tzw. geopark.
Ostrov u Macochy – wiatrak murowany
Murowany wiatrak typu holenderskiego.
Petrovice – wiatrak murowany
Przebudowany wiatrak typu holenderskiego, należy do najstarszych zachowanych wiatraków w tym regionie (dostępny po uzgodnieniu).
Šošůvka – wiatrak murowany
Murowany wiatrak typu holenderskiego, dziś tylko okrągłe fundamenty.
Josefov – Františčina huť (Huta Franciszki)
  Pierwotnie wielki piec, zbudowany w 1748 roku, zaliczany do typu tzw. pieców belgijskich. Obecnie jest najstarszym dochowanym piecem w Europie Środkowej. Cały areał z okolicznymi budowami został ogłoszony Rezerwatem Technicznym w RC. W budynku administracyjnym możecie Państwo zwiedzić ekspozycję produkcji żelaza Muzeum Technicznego w Brnie.
Blansko – huty żelaza Klamovka, Paulinka, Mariánská
Černá Hora – Panský pivovar (Browar Szlachecki)
  Został założony około 1530 roku. Obecnie produkuje piwo o wyśmienitej jakości. (Istnieje możliwość zwiedzania).

Pomniki
Olomučany – Pomnik Karla Hynka Máchy
  Należy do zabytków leżących na obszarze tzw. Lesnického slavína (obszar leśny poświęcony zasłużonym osobistościom). Został zbudowany dla uczczenia pamięci autora „Máje“. Ściany pomniku zdobią urywki z wymienionego dzieła oraz przesłanie poety.
Pomnik Křenka
  Pomnik na trasie ścieżki nauczającej Macocha w pobliżu najwyższego miejsca Chobotu. Niesie nazwisko znanego turysty i propagatora Morawskiego Krasu, który zginął w Oświęcimiu.
Pomnik Hradské cesty
  Interesujący monument ze słonecznym zegarem, cytatami I.S. Turgeněva i A. France, znajdujący się przy drodze z Olomučan do Nový hrad (Nowego Grodu).